Bouwrecht en bouwtoezicht

Bouwrecht en bouwregelgeving

Een gedetailleerde beschrijving of reproductie van de belangrijkste bouwwetten en -voorschriften is in dit verband niet mogelijk, omdat er in Oostenrijk niet één maar negen verschillende bouwvoorschriften zijn. De bouwsector is onderworpen aan de staatswetgeving. In 2008 werden echter in de meeste deelstaten de bouwvoorschriften aangepast met het oog op de harmonisatie van de technische voorschriften. De basis van de technische voorschriften zijn de OIB-richtlijnen 1 t/m 6. De deelstaten hebben de OIB-richtlijnen bindend verklaard in hun bouwvoorschriften, echter volgens de bepalingen in de relevante voorschriften van de deelstaten kunnen afwijkingen van de OIB-richtlijnen kan worden gemaakt indien de aannemer/de aannemer aantoont dat een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt bereikt als bij het voldoen aan de OIB-richtlijnen. Doordat de OIB-richtlijn 6 in alle deelstaten bindend is gemaakt, is ook het energiecertificaat voor gebouwen gestandaardiseerd in een wettelijke norm.