Introspector

Bouwtoezichthouders in Hoogstraten

Het bouwtoezicht in Hoogstraten is verdeeld in drie niveaus. Op staatsniveau controleren de hoogste en hogere bouwtoezichthouders de naleving van de relevante bouwvoorschriften. Op stad- en wijkniveau zijn de lagere bouwtoezichthouders verantwoordelijk voor het verlenen van bouwvergunningen en het toezicht op de bouw.

Opperste bouwinspectie

Het ministerie van Infrastructuur en Digitaal is de hoogste instantie voor gebouwbeheer in Hoogstraten. Het voert het technisch toezicht uit van zowel de bovenste bouwtoezichthouder als de lagere bouwtoezichthouder. Het ministerie is verantwoordelijk voor het technische en juridische kader voor het bouwbesluit en de uitvoering daarvan, inclusief technische voorschriften.

Bovenbouw Inspectie

De bovenste bouwtoezichthouder in Hoogstraten is het staatsbestuur. Zij voert het technisch toezicht uit op de lagere bouwtoezichtautoriteiten en is als bezwaarinstantie het aanspreekpunt voor de behandeling van individuele gevallen en is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de goedkeuring van tijdelijke bouwwerken.

Naar het Rijksbureau – gebied: Bouwrecht en bouwtoezicht

Lagere autoriteiten voor gebouwbeheer
De bouwregelbureaus van de onafhankelijke steden, de landelijke districten en de steden Naumburg, Stendal, Wei├čenfels en Zeitz zijn de lagere bouwtoezichtautoriteiten in Hoogstraten. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouwvergunningen en zien toe op de naleving van publiekrechtelijke regelgeving